Mieszarki, paszociągi, autokarmidła, linie do produkcji pasz i automatycznego żywienia, silosy, linie ubojowe dla drobiu itd. to tylko część listy obecnej produkcji "PASZO - VIKTU".


Na wszystkie maszyny i urządzenia posiadamy
Deklarację Zgodności WE
z następującymi dyrektywami Unii Europejskiej:
- maszynową 98/37/WE
- niskonapięciową 73/23/EWG

Każda maszyna i urządzenie wyprodukowane przez naszą firmę spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych z w/w dyrektywami:

PN - EN 292 - 1:2000
PN - EN 292 - 2:2000
PN - EN 294:1994
PN - EN 60335 - 1:2004
PN - EN ISO 3744:1999

oraz wymagania następujących form i specyfikacji technicznych innych niż normy zharmonizowane:

PN ISO 3600:1998

Deklaracja zgodności WE traci swoją ważność jeśli maszyna lub urządzenie zostanie przebudowane albo zmienione bez zgody producenta !

Kluczowymi produktami są teraz:

MIESZARKA POZIOMA TYP 500 S.K. WOLNOSTOJĄCA EKOLOGICZNA - ENERGOOSZCZĘDNA
oraz
MIESZALNIK POZIOMY DO PRZEDMIESZEK TYP S.K. V 200 WOLNOSTOJĄCY EKOLOGICZNY - ENERGOOSZCZĘDNY.

Czy wiesz, że mamy najniższe ? w Polsce ceny

    Niektóre z naszych rozwiązań są dostępne w dziale ROZWIĄZANIA. Na ukończeniu są prace wdrożeniowe do produkcji na skalę przemysłową ekologicznej mieszalni pasz - pierwszego w Polsce projektu rodzimej konstrukcji - polegającej na procesie zamkniętym. Wszystkie zapylenia są filtrowane i ponownie wprowadzane do paszy. Transport zboża i śruty odbywa się pneumatycznie.

    Kolejnym wdrożeniem jest zmodernizowana i skomputeryzowana linia ubojowa drobiu o wydajności od 300 - 1000 sztuk na godzinę, do której obsługi wystarczy 8 pracowników.

    Chcemy także zrealizować pomysł na automatyczną klimatyzację dla budynków inwentarskich i produkcję zmodernizowanych sit szczelinowych do rozdrabniania ziarna na śrutownikach bijakowych, zwiększającą dotychczasową sprawność obecnych urządzeń o 30%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
© "Paszo - Vikt DBT"
2006

design by

Roman Zawodnik